HOME > お知らせ > 廃棄物資源循環学会論文賞受賞

お知らせ

足立千尋(論文掲載、当時当ゼミの学部生)が第一著者で書いた論文が、廃棄物資源循環学会で論文賞を受賞しました。第一著者に代わり、大沼が受賞講演をしました。

【受賞論文】
足立千尋・大沼進 (2021.8). レジ袋有料化に伴うコンビニエンスストアにおけるレジ袋辞退率の変化―札幌市における店頭観察調査―. 廃棄物資源循環学会論文誌, 32, 65-71.
DOI: https://doi.org/10.3985/jjsmcwm.32.65